26-706 Tczów
Tel. 48-676-82-40
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Kierownik : Urszula Wolińska

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Tczowie i Filia Biblioteczna w Bartodziejach.

Nazwa Tczów wywodzi się od słowa ,,tczy" lub ,,czczy" ,co znaczy miejsce puste lub inaczej niezaludnione. Ksiądz Jan Wiśniewski pisze "Tczów, wieś bardzo starożytna, niegdyś wśród lasów położona, własność od początku panujących. W dawnych dokumentach nazwę jej pisano Trossow, Tressow, a w Liber Beneficiorum Jana Długosza. Był tu kościół parafialny fundacji królewskiej pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela. Z jego dochodów- z dziesięcin- w roku 1189 w części miał nadane uposażenie prałat, kustosz kolegiaty sandomierskiej". To świadczy o istnieniu parafii tczowskiej już w XII wieku.

Tczów był początkowo wsią królewską, król Władysław Jagiełło wcielił ją potem do Starostwa Zwoleńskiego. W Tczowie koncentrowała się namiastka ówczesnej władzy. Tereny należące do dawnej gminy tczowskiej znajdowały się w sercu Puszczy Radomskiej, która należała wówczas do Mazowsza. Wydzieranie puszczy ziemi trwało nieprzerwalnie.

W XII wieku istniały już Brzezinki Stare, należące do parafii w Tczowie i stanowiące własność królewską. Wieś ta podobnie jak Tczów, płaciła dziesięcinę kolegiacie sandomierskiej.

Biblioteka w Tczowie powstała 15.09.1947 roku jako Gromadzka Biblioteka Publiczna w Tczowie i swoją działalność prowadziła do dnia 31.12.1972 r. w związku z reorganizacją administracyjną z chwilą utworzenia gmin od dnia 01.01.1973 r. funkcjonuje jako Gminna Biblioteka Publiczna w Tczowie i podlega merytorycznie Powiatowej Bibliotece Publicznej w Zwoleniu. Po licznych przeprowadzkach dzięki staraniom władz samorządowych obecnie zajmuje lokal wyremontowany po starym Urzędzie Gminy w centrum Tczowa o pow. uż. 95 m². W bibliotece zatrudniona jest jedna osoba na całym etacie, wykształcenie średnie bibliotekarskie, początek pracy w bibliotece 01.09.1982 r. obecnie w bibliotece pracuje pracownik interwencyjny na stanowisku dokumentalista, który pomaga wprowadzać książki do programu
bibliotecznego MAK.

Filia biblioteczna w Brzezinkach Starych powstała 24.04.1965r. jako Gromadzka Biblioteka Publiczna w Brzezinkach Starych, w związku z reorganizacją administracyjną od dnia 1.01.1973 r. jest Filią Biblioteczną

Biblioteka w Brzezinkach Starych, podlega merytorycznie Gminnej Bibliotece Publicznej w Tczowie. Też po wielu przeprowadzkach zajmuje lokal w prywatnym wyodrębnionym budynku murowanym o pow. uż. 38 m². Od 1977r . w bibliotece zatrudniona jest jedna osoba na ¾ etatu , wykształcenie zasadnicze.

Najważniejszym zadaniem bibliotek jest popularyzacja czytelnictwa i książek w naszym środowisku poprzez różne formy pracy z czytelnikiem, pracę kulturalno- oświatową i wychowawczą mającą na celu podniesienie świadomości kulturalnej i osobowej w naszym terenie, wyrabianie w czytelniku nawyku czytania i szukania interesującej go wiadomości, udzielanie informacji i pomocy czytelnikom w poszukiwaniu wiadomości czy korzystaniu z Internetu, prowadzenie lekcji bibliotecznych i pogadanek, upowszechnianie rocznic państwowych i literackich, udział w konkursach, współpraca z innymi bibliotekami i szkołami.

Bardzo ważnym aspektem bibliotek jest to, że księgozbiory bibliotek są dostosowane dla wszystkich mieszkańców gminy od przedszkolaków, młodzież, studentów czy ludzi starszych. Biblioteki posiadają katalogi książek: alfabetyczne tj. wg autorów, rzeczowe wg zagadnień oraz gminna Biblioteka prowadzi centralny rolniczy i tytułowy dla dzieci i młodzieży. Katalogi są uzupełniane nowościami na bieżąco. Corocznie biblioteki dokupują książek i są to sumy 14000-15000 złotych. W tym roku samorząd przeznaczył na książki 7700zł., a z Programu operacyjnego ,,Promocja czytelnictwa/ Rozwój księgozbioru bibliotek" biblioteki otrzymały 6500 złotych. W bibliotece gminnej jest 14723 wolumeny, a w filii bibliotecznej 7498.

W obecnej chwili Biblioteka Gminna jest w końcówce wprowadzania książek do programu komputerowego MAK i w niedalekiej przyszłości baza będzie udostępniona czytelnikom. W filii bibliotecznej w danej chwili nie planuje się komputeryzacji.

Gminna Biblioteka posiada wyodrębnioną salę komputerową, są w niej 3 komputery z programu Ikonka przeznaczone do czytelników, wyposażone w sieć internetową. Korzystanie z komputerów jest bezpłatne.

 

Godziny otwarcia:

Tczów:

poniedziałek - piatek 8:00 - 16:15

Bartodzieje:

poniedziałek- piątek 9.00 - 17.00

kawiarenka internetowa

JSN Mico is designed by JoomlaShine.com