image002 zm

dla rozwoju Mazowsza


Remont i konserwacja zabytkowego obiektu Miejsko-Gminnej
Biblioteki Publicznej w Zwoleniu oraz wyposażenie do
prowadzenia działalności Domu Kultury w Zwoleniu

Poziom dofinansowania z EFRR: 85%

 

Beneficjent: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Jana Kochanowskiego w Zwoleniu


 

Projekt współfinansowany przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

 

 

 

 

 

 

JSN Mico is designed by JoomlaShine.com