We wtorek 23 maja 2017 roku Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Jana Kochanowskiego w Zwoleniu obchodziła jubileusz 70-lecia swojej działalności.

 

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu po czym udano się do siedziby biblioteki, gdzie przybyłych gości powitała Ewa Kulińska dyrektor biblioteki. Następnie głos zabrała Bogusława Jaworska burmistrz Zwolenia, która sprawowała honorowy patronat nad uroczystością.

Historię zwoleńskiego, publicznego bibliotekarstwa przedstawiła Jadwiga Siepietowska dyrektor biblioteki w latach 1990-2012.

Biblioteka a świat współczesny to tytuł prezentacji przygotowanej przez dr Michała Strąka dyrektora Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego.

W dalszej części nastąpiło wręczenie medali, dyplomów uznania, listów gratulacyjnych i podziękowań. Medalami Pamiątkowymi "Pro Masovia" za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz województwa mazowieckiego Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego wyróżnił Jadwigę Siepietowską oraz Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną im. Jana Kochanowskiego w Zwoleniu. 

Dyplomami uznania za pełną zaangażowania pracę na rzecz rozwoju placówki Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego wyróżnił Bogusławę Jaworską Burmistrz Zwolenia, Waldemara Urbańskiego Starostę Zwoleńskiego, Włodzimierza Kabusa zastępcę Burmistrza Zwolenia, dr Michała Strąka dyrektora Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego, Barbarę Stępniewską kierownik Działu Wojewódzkiej Sieci Bibliotek w Warszawie, Ewę Kulińską dyrektor Biblioteki Publicznej w Zwoleniu, bibliotekarki: Lidię Choroś, Elżbietę Cywka, Jolantę Walowską oraz emerytowane bibliotekarki: Teresę Frydrych i Wandę Krawiec.

Wszyscy bibliotekarze Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Zwoleniu i jej filii bibliotecznych oraz całego Powiatu Zwoleńskiego otrzymali podziękowania za trud włożony w rozwój bibliotek i bibliotekarstwa publicznego na Ziemi Jana Kochanowskiego od Bogusławy Jaworskiej Burmistrz Zwolenia i Ewy Kulińskiej dyrektor Biblioteki.

Podziękowania za wsparcie i współpracę wręczone zostały również samorządowcom, dyrektorom szkół, Domowi Kultury, stowarzyszeniom i innym instytucjom współpracującym z biblioteką. Listy gratulacyjne książnica otrzymała od Adama Struzika Marszałka Województwa Mazowieckiego i Barbary Stępniewskiej kierownik Działu Wojewódzkiej Sieci Bibliotek w Warszawie, która chwaliła zwoleńską bibliotekę za promowanie czytelnictwa i ciekawe inicjatywy skierowane do różnych grup użytkowników. Zgromadzeni goście mogli też obejrzeć wystawę pn. Biblioteka wczoraj i dziś oraz dokonać wpisu do kroniki.

Jubilatka od zaproszonych gości otrzymała gratulacje, moc serdecznych życzeń, kwiaty i upominki. Jubileusz uświetnił recital Danuty Błażejczyk. Uroczystość zakończyła się spotkaniem okolicznościowym, na którym nie zabrakło tortu jubileuszowego ufundowanego przez Starostwo Powiatowe w Zwoleniu.

 

JSN Mico is designed by JoomlaShine.com